Plastové vsakovacie nádrže


Stavby a zrážky

Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch sa v ostatných rokoch stalo pre staviteľov nových stavieb problémom. Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch (strechy, parkoviská, chodníky,...) bolo v minulosti riešené jednoduchým napojením potrubí odvádzajúcich dažďovú vodu do verejnej kanalizácie. So zvyšujúcou zastavanosťou územia však takéto riešenie v dlhodobom horizonte spôsobovalo znížený prísun množstva vody do vodného kolobehu prirodzeným spôsobom, čo môže spôsobovať rôzne hydrologické zmeny a znižovanie stability ekosystémov. Čoraz väčšie problémy spôsobujú aj prívalové dažde, kedy v priebehu niekoľkých minút naprší veľké množstvo zrážok a verejné kanalizácie kapacitne nestíhajú likvidovať zrážkovú vodu. Legislatíva Európskej únie postupne upúšťa od možnosti odvádzania zrážkových vôd z nehnuteľností do verejnej kanalizácie a podporuje likvidáciu zrážkových vôd na pozemku stavby vsakovaním. 

Plastové vsakovacie nádrže rady PNV

Ako riešenie v oblasti vsakovania Vám spoločnosť Condor plast, s.r.o. prináša plastové vsakovacie nádrže rady PNV. Plastová vsakovacia nádrž PNV (upravená plastová samonosná nádrž PN) je podzemné vsakovacie zariadenie, ktorého funkciou je akumulácia zrážkových vôd a následné postupné vypúšťanie zachytených zrážok do okolitého terénu a tým regulácia vsakovania. Fotogaléria

Zrážky zo spevnených plôch sú odvádzané potrubiami do plastovej vsakovacej nádrže, ktorá vďaka perforovanej spodnej časti postupne vypúšťa zachytenú vodu do okolia. Plastové vsakovacie nádrže rady PNV majú svoje opodstatnenie hlavne v prípade čoraz častejších prívalových dažďov, kedy okolitý terén nestíha absorbovať zrážky a plastová vsakovacia nádrž vtedy plní akumulačnú funkciu. Hladina spodnej vody je dnom pre všetky vsakovacie systémy, predpokladom fungovania plastovej vsakovacej nádrže je jej nízka hladina. Návod na osadenie PNV.

Zásady a výber plastovej vsakovacej nádrže

Výber vhodného vsakovacieho zariadenia je komplikovaný proces, ktorý závisí od mnohých faktorov. Veľkosť odvodňovanej plochy, hladina spodnej vody, úhrn zrážok a hlavne vsakovacia schopnosť pôdy sú veľmi dôležitými činiteľmi, ktoré treba brať do úvahy pri riešení odvodňovania spevnených plôch. Pre každé jedno riešenie je potreba pristupovať individuálne a zohľadniť mnoho faktorov, a preto Condor plast, s.r.o. pri výbere vsakovacieho zariadenia odporúča riadiť sa projektovou dokumentáciou a odporúčaním autorizovaného architekta. V prípade potreby je vsakovacie nádrže PNV možné prepojiť medzi sebou a získať tak požadovaný objem.

 

Orientačná tabuľka pre výber vsakovacej nádrže (informatívny charakter):

Druh pôdy

Vsakovacia schopnosť pôdy Veľkosť odvodňovanej plohy v m² / vhodná vsakovacia nádrž *

štrk - piesok

vysoká do 100m² / PNV 3 do 200m² / PNV 3 do 300m² / PNV 3 do 400m² / PNV 5

sutina

stredná do 100m² / PNV 3 do 200m² / PNV 5 do 300m² / PNV 7 do 400m² / PNV 7

hlina

znížená do 100m² / PNV 3 do 200m² / PNV 7 do 300m² / PNV 8 do 400m² / PNV 10

ílovitá

veľmi nízka do 100m² / PNV 5 do 200m² / PNV 7 do 300m² / PNV 10 do 400m² / 2 x PNV 7

* Údaje sú všeobecné a poskytujú len orientačné informácie. Presný výber vsakovacej nádrže určuje autorizovaný projektant stavby.

 

Pri osadení plastovej vsakovacej nádrže PNV je potrebné dodržiavať návod na osadenie ako aj niekoľko dôležitých zásad:

  • dodržať vzdialenosť 5m od obytných budov bez vodotesnej izolácie,
  • dodržať vzdialenosť 2m od obytných budov s vodotesnou izoláciou,
  • dodržať vzdialenosť 2m od hranice pozemku,
  • dodržať vzdialenosť 1,5m od vodovodov a plynovodov, 
  • dodržať vzdialenosť 0,8m od elektrického vedenia a 0,5m od telekomunikačného vedenia,
  • dodržať vzdialenosť 1m od hladiny spodnej vody.

 

Plastové vsakovacie nádrže PNV 

Vsakovacia nádrž

[Typ] *

Objem

[m³]

Priemer nádrže

[mm]

Celková výška

[mm]

Hmotnosť

[kg]

Hĺbka prítoku

[mm]

Podklad

[materiál /hrúbka mm]

Obsyp

[materiál]

PNV 3

3,0 1690 2000 108 510 štrk frakcie 4-8 / 150 štrk frakcie 20-40

PNV 5

5,0 2150 2000 169 510 štrk frakcie 4-8 / 150 štrk frakcie 20-40

PNV 7

7,0 2450 2100 208 510 štrk frakcie 4-8 / 150 štrk frakcie 20-40

PNV 8

8,0 2450 2350 235 510 štrk frakcie 4-8 / 150 štrk frakcie 20-40

PNV 10

10,0 2450 2700 276 510 štrk frakcie 4-8 / 150 štrk frakcie 20-40

* Plastové vsakovacie nádrže PNV možno medzi sebou prepojiť a získať tým požadovaný objem nádrže.

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie