Plastové odlučovače ropných látok

Plastové odlučovače ropných látok vyrábané Condor plast s.r.o. slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (predovšetkým ropných látok) z odpadových vôd s obsahom ropných látok (parkovacie plochy, čerpacie stanice, auto umyvárne, logistické centrá, priemyselné prevádzky, atď.). Do odlučovačov je možné privádzať odpadové vody s voľnými ropnými látkami s hustotou do 950 kg.m-3.

Účinnosť čistenia a garantované parametre:

A) Vstupné zaťaženie ropnými látkami 200-1000 mg.l-1: výstupná koncentrácia ropných látok 0,1-0,5 mg.l1 

B) Vstupné zaťaženie ropnými látkami do 1000-4000 mg.l-1: výstupná koncentrácia ropných látok do 5 mg.l-1

Plastové odlučovače ropných látok Condor plast sú vyrábané v zmysle európskych harmonizovaných  noriem STN EN 858-1STN EN 858-2 vo výrobných prevádzkach Condor plast s.r.o.

Technicky sú zaradené odlučovače ropných látok Condor plast do triedy gravitačno-koalescenčných odlučovačov so sorpčným filtrom (dočistením)Odpadová voda priteká cez usmerňovač prúdenia do priestoru kalojemu. Odlučovače ropných látok Condor plast sa skladajú z troch priestorov: priestor kalojemu, priestor na odlúčenie a akumuláciu ľahkých kvapalín a priestor dočistenia so sorpčným filtrom. V kalojeme dochádza k usadeniu hrubých nečistôt. Odpadová voda zbavená hrubých nečistôt odteká cez koalescenčný rošt v deliacej stene medzi kalojemom a odlučovacím priestorom do priestoru odlúčenia a akumulácie ľahkých kvapalín, kde sa oddelia ľahšie kvapaliny ako voda, ktoré sa zhromaždia v akumulačnej vrstve medzi koalescenčným roštom a nornou stenou pred priestorom dočistenia pri hladine vody. V priestore  odlúčenia ľahkých kvapalín sa oddelia aj jemnejšie kaly, ktoré sa usadia na dne komory. Predčistená voda stúpa cez sorpčný filter v komore sorpčného filtra zdola nahor a odteká cez odtokové potrubie.

 

Plastové odlučovače ropných látok rady ORL

Typ ORL

 

Odvodňovaná plocha

[m2]

Priemer nádrže

[mm]

Výška nádrže

[mm]

Užitočný objem ORL

[m3]

Objem kalojemu

[l]

Typ sorpčného filtra

 

ORL 1,5

190 1000 1650 0,79 400 OSF 5

ORL 3

375 1350 1650 1,43 800 OSF 5

ORL 6

750 1350 2100 2,08 1500 OSF 5

ORL 10

1250 2210 1650 3,84 2000 OSF 5

ORL 20

2500 2210 2200 5,75 4000 OSF 5

ORL 25

3125 2210 2700 7,67 6000 OSF 5

Umiestnenie plastových odlučovačov ropných látok Condor plast je v nepochôdznej a nepojazdnej ploche a bez výskytu podzemnej vody nad základovou betónovou doskou. Odlučovače ropných látok Condor plast sú štandardne dodávané s plastovým PP poklopom. V prípade výskytu podzemnej vody alebo osadenia do pojazdnej plochy je treba nádrže obetónovať a staticky riešiť celú nádrž vrátane poklopu so zodpovedajúcou zaťažiteľnosťou v zmysle normy STN EN 124

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie