Plastové samonosné žumpy


Čo sú žumpy

Žumpy sú podzemné bezodtokové vodotesné nádrže slúžiace k akumulácii splaškových vôd z rodinných domov a rekreačných objektov, ktoré sa používajú zväčša tam, kde nie je možnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ich obsah musí byť pravidelne likvidovaný. Väčšinou sa obsah žumpy vyváža fekálnym vozidlom na čističku odpadových vôd, prípadne sa po potrebnej úprave a dodržaní pravidiel môže použiť na hnojenie. Najrozšírenejšími alternatívami u nás sú betónové žumpy a plastové žumpy. Orientačnú veľkosť požadovanej žumpy si vypočítame podľa všeobecného vzorca V = n * q * t (V - objem žumpy, n - počet obyvateľov v domácnosti, q - priemerné denné množstvo spotrebovanej vody na obyvateľa cca. 100l, t - časový interval vyprázdňovania v dňoch). Napr. 10m3 žumpa = 4 obyvatelia * 0,1m3 vody denne * 25 dňový interval vyprázdňovania.

Naše samonosné plastové žumpy rady "PN"

Nami vyrábané plastové žumpy sú ekonomickou a hlavne ekologickou alternatívou k betónovým žumpám. Všetky naše plastové nádrže vyrábame výlučne z prvotriedneho polypropylénu. Naše plastové žumpy sú staticky prepočítané a konštrukčne vyvinuté tak, aby sme Vám mohli ponúknuť najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu. Hlavnými výhodami v porovnaní s betónovými žumpami sú:

  •      Dlhá životnosť (betónové žumpy majú neporovnateľne kratšiu životnosť),
  •      Jednoduchá manipulácia (nepotrebujete žiadne zariadenie pri manipulácii),
  •      Zníženie nákladov pri stavbe,
  •      100% - ná vodotesnosť počas celej životnosti,
  •      Odolnosť voči agresívnym látkam.

Naše plastové žumpy sú vyvinuté a skonštruované tak, aby odolali tlaku okolitého terénu. Všetky naše plastové žumpy rady "PN" sú samonosné a teda nie je potrebné ich obetónovať. Nami ponúkané plastové žumpy sa ukladajú na betónové lôžko a obsypávajú sa triedeným riečnym štrkom frakcie 4/8mm, ktorý zabezpečuje odtok vody okolo plastovej žumpy a tým znižuje tlak okolitého terénu na podzemnú plastovú nádrž. Plastové žumpy rady PN nie sú vhodné do terénu s vysokou podzemnou vodou. Návod na osadenie

Plastové žumpy a legislatíva

Nakoľko plastová žumpa nie je klasifikovaná ako vodné dielo, preto povolenie na jej výstavbu spadá do kompetencie stavebného úradu. V prípade novostavby sa povolenie vydáva spolu so stavebným povolením stavby, ktorej splaškové vody bude plastová žumpa zachytávať. Ak sa umiestňuje plastová žumpa k už existujúcemu objektu, postačuje stavebnému úradu oznámenie o drobnej stavbe. Plastové žumpy musia spĺňať všetky požiadavky technickej normy STN 75 6081 – Žumpy na splaškové odpadové vody, ako aj STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

 

Plastové žumpy rady "PN"

 

Plastová žumpa

[Typ] *

Objem

[m³]

Priemer

[mm]

Celková výška

[mm]

Hmotnosť

[kg]

Hĺbka prítoku

[mm]

Podklad

[materiál / hrúbka mm]

Obsyp

[materiál]

PN 3

3,0 1690 2000 108 510

betón / 150

štrk frakcie 4-8

PN 5

5,0 2150 2000 169 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

PN 7

7,0 2450 2100 208 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

PN 8

8,0 2450 2350 235 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

PN 10

10,0 2450 2700 276 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

PN 12

12,0 2450 3200 345 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

PN 14

14,0 2450 3600 427 510 betón / 150 štrk frakcie 4-8

* V prípade potreby je plastové nádrže rady PN možné prepojiť medzi sebou a získať tak požadovaný objem.

 

Štandardné vyhotovenie plastové žumpy rady PN:

  • prvotriedny polypropylén
  • uzamykateľný revízny otvor o priemere 650 mm
  • prítokové potrubie nádrže DN 125
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie